Archives post

Gel tạo kiểu dưỡng ẩm tóc Joico Joilotion Sculpting 300ml

Giới thiệu Gel tạo kiểu dưỡng ẩm tóc Joico Joilotion Sculpting 300ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 300ml Thương hiệu :...

Joico Color Endure 300ml – Cặp gội xả dưỡng màu tóc nhuộm Joico

Giới thiệu Joico Color Endure 300ml – Cặp gội xả dưỡng màu tóc nhuộm Joico Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 300ml Thương...

Tinh dầu dưỡng tóc chống nắng Joico K-Pak Protect Shine Serum 50ml

Giới thiệu Tinh dầu dưỡng tóc chống nắng Joico K-Pak Protect Shine Serum 50ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 50ml Thương...

Xịt dưỡng phục hồi tóc khô xơ chẻ ngọn Joico K-pak Reconstruct 300ml

Giới thiệu Xịt dưỡng phục hồi tóc khô xơ chẻ ngọn Joico K-pak Reconstruct 300ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 300ml...

Cặp gội xả K-Pak Joico dành cho tóc khô xơ chẻ ngọn 300ml

Giới thiệu Cặp gội xả K-Pak Joico dành cho tóc khô xơ chẻ ngọn 300ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 300ml Thương hiệu :...

Joico K-Pak Conditioner 1000ml – Dầu xả Joico cho tóc khô xơ chẻ ngọn

Giới thiệu Joico K-Pak Conditioner 1000ml – Dầu xả Joico cho tóc khô xơ chẻ ngọn Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 1000ml...

Joico K-Pak Shampoo 1000ml – Dầu gội Joico cho tóc khô xơ chẻ ngọn

Giới thiệu Joico K-Pak Shampoo 1000ml – Dầu gội Joico cho tóc khô xơ chẻ ngọn Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 1000ml Thương...

Dầu xả cho tóc thưa mỏng rụng Joico Body Luxe Conditioner 1000ml

Giới thiệu Dầu xả cho tóc thưa mỏng rụng Joico Body Luxe Conditioner 1000ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 1000ml Thương...

Joico Body Luxe Shampoo 1000ml – Dầu gội Joico cho tóc thưa mỏng rụng

Giới thiệu Dầu gội Joico cho tóc thưa mỏng rụng Joico Body Luxe Shampoo 1000ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 1000ml Thương...

Dầu gội xã Joico Body Luxe dành cho tóc thưa, mỏng, rụng 300ml

Giới thiệu Dầu gội xã Joico Body Luxe dành cho tóc thưa, mỏng, rụng 300ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 300ml x 2 Thương...

Hấp giữ màu tóc nhuộm Joico bóng mềm

Hấp Dầu Phục Hồi Và Giữ Màu Tóc Nhuộm Joico K-pak Color 500ml

Giới thiệu Hấp Dầu Phục Hồi Và Giữ Màu Tóc Nhuộm Joico K-pak Color 500ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 500ml Thương...

Dầu hấp dưỡng ẩm rong biển joico mẫu mới

Kem hấp dầu dưỡng ẩm rong biển siêu mượt Joico Moisture Recovery 500ml

Giới thiệu Kem hấp dầu dưỡng ẩm rong biển siêu mượt Joico Moisture Recovery 500ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 500ml...

dau-xa-phuc-hoi-duong-am-toc-joico-1000ml

Dầu xả phục hồi dưỡng ẩm rong biển Joico Moisture Conditioner 1000ml

Giới thiệu Dầu xả phục hồi dưỡng ẩm rong biển Joico Moisture Conditioner 1000ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 1000ml...

dau-goi-phuc-hoi-duong-am-toc-joico-1000ml

Dầu gội dưỡng ẩm phục hồi rong biển Joico Moisture Shampoo 1000ml

Giới thiệu Dầu gội dưỡng ẩm phục hồi rong biển Joico Moisture Shampoo 1000ml Thông tin sản phẩm: Xuất xứ : Mỹ Thể tích : 1000ml Thương...

goi xa joico duong am

Cặp Dầu Gội Xả Joico Dưỡng Ẩm Rong Biển 300ml

Sản phẩm là bước đột phá trong công nghệ với thành phần rong biển. Các thành phần phân tử sinh học từ tảo biển và các dưỡng...